Treća lezbejska nedelja 2004.

002

od 9. do 12. septembra 2004, Novi Sad piše: Desa, 2004. Eh, taj Novi Sad. Još od Sremskih Karlovaca počela sam da osećam kako nadolazi plima ženske ekskurzije, a kad sam na ulasku u Novi Sad ugledala Jelenu Č. na […]