Jelena Čolaković biografija/biography

Jelena blog

[tab:SRB] Jelena Čolaković, direktorica programa za ljudska prava, Juventas. Rođena 20. 11. 1982. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, društveno jezički smjer. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore završila je engleski jezik i književnost. Od 1999. […]